دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران , 2008-11-18

عنوان : ( بررسی مکانیزم تشکیل ترکیبات بین فلزی تیتانیم-آلومینیم در دماهای کمتر از نقطه ذوب آلومینیم )

نویسندگان: راضیه خوشحال , منصور سلطانیه , مصطفی میرجلیلی , حمید ایازیان ماوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، واکنش بین پودرهای تیتانیم و آلومینیم در دماهای کمتر از نقطه ذوب آلومینیم مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر زمان بر میزان و نوع ترکیبات بین‌فلزی از جمله عواملی بود که مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور از مخلوط پودرهای تیتاتیم و آلومینیم با نسبتهای مولی 1:3 و 1:1 و 3:1، استوانه‌هایی با ابعاد 1cm × 1cm با اعمال پرس تک محوره ساخته شد. سپس برای هر نسبت، دو نمونه استوانه‌ای برای مدت زمان‌های 10 دقیقه و 15 ساعت در داخل کوره‌ای به دمای 620 درجه سانتی گراد با اتمسفر گاز آرگون قرار گرفت. بررسی‌های انجام شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به آنالیز EDS و آنالیز تفرق اشعه ایکس (XRD)، نشان می‌دهد در هر سه نسبت پودری اولین ترکیب بین‌فلزی تشکیل شده فاز TiAl3 می‌باشد. در نمونه‌هایی که نسبت تیتانیم به آلومینیم آنها بیشتر است، با گذشت 15 ساعت مقدار آلومینیم به پایان می‌رسد و فاز Ti3Al شکل می‌گیرد.

کلمات کلیدی

, ترکیب بین فلزی, تیتانیم, آلومینیم, آلومیناید تیتانیم, سنتز احتراقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039239,
author = {راضیه خوشحال and منصور سلطانیه and میرجلیلی, مصطفی and حمید ایازیان ماوی},
title = {بررسی مکانیزم تشکیل ترکیبات بین فلزی تیتانیم-آلومینیم در دماهای کمتر از نقطه ذوب آلومینیم},
booktitle = {دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ترکیب بین فلزی، تیتانیم، آلومینیم، آلومیناید تیتانیم، سنتز احتراقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مکانیزم تشکیل ترکیبات بین فلزی تیتانیم-آلومینیم در دماهای کمتر از نقطه ذوب آلومینیم
%A راضیه خوشحال
%A منصور سلطانیه
%A میرجلیلی, مصطفی
%A حمید ایازیان ماوی
%J دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
%D 2008

[Download]