The First National Conference in Teaching English, Literature and Translation , 2013-08-15

عنوان : ( اعتباریابی \"پرسش نامه تجربه و مهارت زبانی(LEAP-Q) در جامعه فارسی زبانان )

نویسندگان: ماهرخ علم زاده , شهلا شریفی , علی غنائی چمن آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوزبانگی و چند زبانگی و مطالعه بر روی انها در دنیای کنونی امری کاملا طبیعی و یک استلزام است. با این وجود نتایج تحقیقات بر روی دوزبانه ها و چندزبانه ها بسته به سن یادگیری زبان دوم، روش فراگیری، میزان استفاده از انها و درجه مهارت و تسلط به انها متفاوت و گاها متناقض می باشد.

کلمات کلیدی

, دوزبانگی, زبان دوم, خودارزیابی, تجربه و مهارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039263,
author = {علم زاده, ماهرخ and شریفی, شهلا and غنائی چمن آباد, علی},
title = {اعتباریابی \"پرسش نامه تجربه و مهارت زبانی(LEAP-Q) در جامعه فارسی زبانان},
booktitle = {The First National Conference in Teaching English, Literature and Translation},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {دوزبانگی- زبان دوم-خودارزیابی- تجربه و مهارت زبانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اعتباریابی \"پرسش نامه تجربه و مهارت زبانی(LEAP-Q) در جامعه فارسی زبانان
%A علم زاده, ماهرخ
%A شریفی, شهلا
%A غنائی چمن آباد, علی
%J The First National Conference in Teaching English, Literature and Translation
%D 2013

[Download]