آمایش و توسعه پایدار, دوره (2), شماره (5), سال (2013-1) , صفحات (10-28)

عنوان : ( مطالعه سکونتگاه غیر رسمی مشهدقلی در مجموعه شهری مشهد، ایران )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , محمد رضا مبهوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ًشهرنشینی در جهان امروز اشکالی بسیار گسترده و پیچیده تر پیدا کرده است که معمولا از آن به عنوان کلان شهر یا منطقه کلانشهری یا مجموعه شهری نام برده می شود بر اساس نتایج این تحقیق بخش عمده مساکن در سکونتگاه غیر رسمی مشهد قلی مرمتی و با مصالح کم دوام و دست دوم و فاقد پروانه ساخت هستند همچنین استقرار مهاجران روستائی کم درآمد مجب ساخت و ساز های غیر حر فه ای در این محدوده شده است لذا هر گونه تلاش در جهت زدودن چهره فقر از این سکونتگاه گامی موثر در راستای کاهش مشکلات مسکن درمجموعه تلقی خواهد شد

کلمات کلیدی

حاشیه نشینی سکونتگاه غیر رسمی مجموعه شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039270,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and مبهوت, محمد رضا},
title = {مطالعه سکونتگاه غیر رسمی مشهدقلی در مجموعه شهری مشهد، ایران},
journal = {آمایش و توسعه پایدار},
year = {2013},
volume = {2},
number = {5},
month = {January},
issn = {2251-9173},
pages = {10--28},
numpages = {18},
keywords = {حاشیه نشینی سکونتگاه غیر رسمی مجموعه شهری مسکن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه سکونتگاه غیر رسمی مشهدقلی در مجموعه شهری مشهد، ایران
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A مبهوت, محمد رضا
%J آمایش و توسعه پایدار
%@ 2251-9173
%D 2013

[Download]