مطالعات زبان و ترجمه, دوره (44), شماره (3), سال (2013-9) , صفحات (83-102)

عنوان : ( تعهد اجتماعی ویکتور هوگو در افسانه قرون )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , الهام توانا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسأله تعهد در ادبیات همواره توجه ادیبان بسیاری را برانگیخته و بازتاب های متفاوتی را در میان آنان به همراه داشته است. نوعی از تعهد که در ارتباط با مسائل اجتماعی مطرح و از آن به عنوان تعهد اجتماعی یاد می شود، از جایگاه ویژه ای در آثار برخی از نویسندگان برخوردار است. این نوع از تعهد، که مسئولیت نویسنده نسبت به مشکلات مردم و بیان آلام و آرزوهای آنان را در کانون توجه خویش قرارمی دهد، در بخشی از آثار ویکتور هوگو، نویسنده بزرگ قرن نوزدهم فرانسهT نمود می یابد. این نویسنده در بسیاری از آثار منظوم و منثور خود به توصیف وضعیت زندگی مردم در جامعه می پردازد و از شرح مشکلات و دردهای آن غافل نمی شود. در پژوهش حاضر بر آن هستیم تا مقوله تعهد اجتماعی را در یکی از آثار بزرگ این نویسنده، یعنی افسانۀ قرون، بررسی کنیم؛ اثری که بخش عمده ای از آن به مردم و توصیف رنج ها و مرارت های آنان اختصاص یافته است.

کلمات کلیدی

, تعهد, ادبیات متعهد, نویسنده متعهد, ویکتور هوگو, افسانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039276,
author = {فارسیان, محمدرضا and توانا, الهام},
title = {تعهد اجتماعی ویکتور هوگو در افسانه قرون},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2013},
volume = {44},
number = {3},
month = {September},
issn = {2228-5202},
pages = {83--102},
numpages = {19},
keywords = {تعهد، ادبیات متعهد، نویسنده متعهد، ویکتور هوگو، افسانه قرون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعهد اجتماعی ویکتور هوگو در افسانه قرون
%A فارسیان, محمدرضا
%A توانا, الهام
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2013

[Download]