نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران , 2013-10-08

عنوان : ( مدیریت بهینه انرژی منابع تولید پراکنده جهت شرکت در بازار برق )

نویسندگان: مجید آماده , حبیب رجبی مشهدی , سید سعید صادق زاده بافنده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039300,
author = {آماده, مجید and رجبی مشهدی, حبیب and سید سعید صادق زاده بافنده},
title = {مدیریت بهینه انرژی منابع تولید پراکنده جهت شرکت در بازار برق},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نیروگاه مجازی، واحدهای پراکنده، مدیریت مصرف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت بهینه انرژی منابع تولید پراکنده جهت شرکت در بازار برق
%A آماده, مجید
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A سید سعید صادق زاده بافنده
%J نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران
%D 2013

[Download]