بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2013-05-14

عنوان : ( برنامه ریزی توسعه ی نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان و اقتصاد سیستم قدرت )

نویسندگان: مصطفی حسین پور بوانلو , حبیب رجبی مشهدی , محمدابراهیم حاجی آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی در سیستم قدرت و رویکردهای جدید نسبت به مزارع بادی، می‌توان برنامه‌ریزی توسعه‌ی این واحدهای تولیدی را از ارکان مهم برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت دانست. در این مقاله این موضوع از دیدگاه برنامه ریزان شبکه و رکت های خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفته است. ضمن بررسی سیاست های حمایتی از نیروگاه های بادی، راهکاری بهینه جهت تنظیم پارامترهای این سیاست های حمایتی به صورت محلی ارائه شده است تا سرمایه گذاران خصوصی به احداث نیروگاه بادی در منطقه ی مورد نظر برنامه ریز شبکه متمایل شوند و بدین ترتیب ضمن توجه به کسب درآمد مالکان خصوصی، نیروگاه بادی در قسمتی از شبکه نصب گردد که ارتقای هر چه بیشتر شاخص های قابلیت اطمینان سیستم را به دنبال داشته باشد. راهکار پیشنهادی در این مقاله بر اساس تاثیر فاکتور هم زمانی باد و بار بر شاخص های قابلیت اطمینان و میزان درآمد نیروگاه بادی با توجه به طرح حمایت از نیروگاه بادی می باشد. در این راستا به منظور بررسی تاثیر هم زمانی سرعن باد و بار هر منطقه بر سطح قابلیت اطمینان شبکه، یک روش پیشنهادی در مدل سازی نیروگاه بادی در مطالعات قابلیت اطمینان نیز ارائه شده است. در نهایت این مباحث بر روی شبکه ی 400 کیلو ولت منطقه ی خراسان شبیه سازی شده است.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی, نیروگاه بادی, قابلیت اطمینان, اقتصاد سیستم قدرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039311,
author = {حسین پور بوانلو, مصطفی and رجبی مشهدی, حبیب and حاجی آبادی, محمدابراهیم},
title = {برنامه ریزی توسعه ی نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان و اقتصاد سیستم قدرت},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برنامه ریزی، نیروگاه بادی، قابلیت اطمینان، اقتصاد سیستم قدرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه ریزی توسعه ی نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان و اقتصاد سیستم قدرت
%A حسین پور بوانلو, مصطفی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A حاجی آبادی, محمدابراهیم
%J بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2013

[Download]