نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران , 2013-10-10

عنوان : ( ارائه ی مدل در اولویت بندی مکان های نصب نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان سیستم قدرت )

نویسندگان: مصطفی حسین پور بوانلو , حبیب رجبی مشهدی , محمدابراهیم حاجی آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دو دهه ی اخیر

کلمات کلیدی

, مزارع بادی, قابلیت اطمینان, اولویت بندی, خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039319,
author = {حسین پور بوانلو, مصطفی and رجبی مشهدی, حبیب and حاجی آبادی, محمدابراهیم},
title = {ارائه ی مدل در اولویت بندی مکان های نصب نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان سیستم قدرت},
booktitle = {نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مزارع بادی، قابلیت اطمینان، اولویت بندی، خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه ی مدل در اولویت بندی مکان های نصب نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان سیستم قدرت
%A حسین پور بوانلو, مصطفی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A حاجی آبادی, محمدابراهیم
%J نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران
%D 2013

[Download]