هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-03-02

عنوان : ( تأثیر تصویرسازی شناختی انگیزشی بر اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال )

نویسندگان: مهدی سهرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر تصویرسازی شناختی انگیزشی بر اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

کلمات کلیدی

, تصویرسازی شناختی, تصویرسازی انگیزشی, مهارت پرتاب آزاد بسکتبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039320,
author = {سهرابی, مهدی},
title = {تأثیر تصویرسازی شناختی انگیزشی بر اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال},
booktitle = {هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تصویرسازی شناختی، تصویرسازی انگیزشی،مهارت پرتاب آزاد بسکتبال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر تصویرسازی شناختی انگیزشی بر اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال
%A سهرابی, مهدی
%J هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2010

[Download]