اولین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو , 2013-05-16

عنوان : ( ساخت سطوح جاذب با پوشش های نانومتری انتخابی طیفی راندمان بالا در کلکتورهای خورشیدی )

نویسندگان: رضا الیاسی , سیدمصطفی نوعی باغبان , نوید رمضانیان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سطوح جاذب به عنوان مهم ترین جزء یک کلکتور خورشیدی در سیستم های گرمایش خورشیدی به حساب می آیند. هدف اصلی آنها بالا بردن میزان تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی حرارتی و بنابراین افزایش راندمان کلکتور خواهد بود. از این رو، ضرایب جذب و نشر سطوح جاذب دارای اهمیت ویژه ای هستند. شیوه های متداول ساخت بر مبنای پوشش دهی سطح صورت می گیرند به طوری که اصولاً جذب به لایه سیاه و نشر حرارتی به زیرلایه پوشش مربوط می شوند. در این مقاله، از روش های رسوب دهی الکتریکی و تبدیل شیمیایی برطبق فرمول های مشخص و شرایط عملیاتی موجود؛ به ترتیب، برای ایجاد زیرلایه نمونه (1) و لایه جاذب نمونه (2) استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, سطوح جاذب, پوشش های نانومتری انتخابی طیفی, خواص نوری, انرژی خورشیدی, کلکتورهای خورشیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039352,
author = {الیاسی, رضا and نوعی باغبان, سیدمصطفی and رمضانیان, نوید},
title = {ساخت سطوح جاذب با پوشش های نانومتری انتخابی طیفی راندمان بالا در کلکتورهای خورشیدی},
booktitle = {اولین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سطوح جاذب، پوشش های نانومتری انتخابی طیفی، خواص نوری، انرژی خورشیدی، کلکتورهای خورشیدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت سطوح جاذب با پوشش های نانومتری انتخابی طیفی راندمان بالا در کلکتورهای خورشیدی
%A الیاسی, رضا
%A نوعی باغبان, سیدمصطفی
%A رمضانیان, نوید
%J اولین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو
%D 2013

[Download]