پنجمین همایش ملی مبدل های گرمایی , 2013-11-21

عنوان : ( مدلسازی و شبیه سازی یک سامانه مبدل حرارتی بازیافت انرژی بستر ثابت با آکنه های کروی )

نویسندگان: حمیدرضا بوربوراژدری , سیدمجتبی صدر عاملی , سیدمصطفی نوعی باغبان , محمدرضا شاملو علی آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به ارائه یک مدل ریاضی و شبیه سازی یک سامانه ریژنراتور بستر ثابت به عنوان یک مبدل حرارتی بازیافت انرژی می پردازد. در این سامانه، انتقال حرارت از گاز گرم اتلافی به هوای سرد مورد نیاز جهت احتراق در مشعل به وسیله ذخیره شدن در بستر ثابتی از آکنه های کروی در دو تناوب گرم و سرد صورت می گیرد. عملیات چرخه ای این مبدل بازیافت انرژی به صورت ناپایدار بوده و دمای سیال و بستر با زمان و مکان در طول هر دو تناوب گرم و سرد تغییر می کند. هدف اصلی این مدل و شبیه سازی آن بدست آوردن توزیع دمای سیال و آکنه های کروی در طول بستر، دمای خروجی سیال در پایان هر دو تناوب سرد و گرم و در نهایت تعیین بازده عملکرد این سامانه می باشد. استفاده از این مدل ریاضی و حل آن به روش تفاضل محدود که تطابق بسیار خوبی با داده های تجربی ارائه شده دارد منجر به تولید نرم افزاری به زبان ویژوال بیسیک شده که با انعطاف پذیری بالا در محاسبه ظرفیت گرمایی گاز اتلافی با توجه به نوع سوخت مشعل، می تواند در تمامی مبدل های بازیافت انرژی بستر ثابت با آکنه های کروی در صنایع مختلف اعم از فولاد و شیشه به کار رود.

کلمات کلیدی

, ریژنراتور بستر ثابت, مبدل حرارتی بازیافت انرژی, مدل سازی, شبیه سازی, تفاضل محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039355,
author = {بوربوراژدری, حمیدرضا and سیدمجتبی صدر عاملی and نوعی باغبان, سیدمصطفی and محمدرضا شاملو علی آبادی},
title = {مدلسازی و شبیه سازی یک سامانه مبدل حرارتی بازیافت انرژی بستر ثابت با آکنه های کروی},
booktitle = {پنجمین همایش ملی مبدل های گرمایی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ریژنراتور بستر ثابت، مبدل حرارتی بازیافت انرژی، مدل سازی، شبیه سازی، تفاضل محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و شبیه سازی یک سامانه مبدل حرارتی بازیافت انرژی بستر ثابت با آکنه های کروی
%A بوربوراژدری, حمیدرضا
%A سیدمجتبی صدر عاملی
%A نوعی باغبان, سیدمصطفی
%A محمدرضا شاملو علی آبادی
%J پنجمین همایش ملی مبدل های گرمایی
%D 2013

[Download]