فقه و اصول, دوره (45), شماره (92), سال (2013-6) , صفحات (101-124)

عنوان : ( بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد انتشار )

نویسندگان: سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، مسأله ی واگذاری تمام یا قسمتی از حقوق مادی متعلق به پدیدآورنده و قراردادهای مرتبط با آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به گونه‌ای که در برخی نظام‌های حقوقی، همچون:فرانسه، قراردادهای معین متعددی، مانند:قرارداد انتشار، پیش‌بینی و مقررات ویژه ای برای آن وضع گردیده است. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران به رغم شناسایی حقوق آثار ادبی و هنری و پذیرش انتقال ارادی حقوق مادی پدیدآورنده، قواعد ویژه‌ای در خصوص قراردادهای مذکور، به چشم نمی‌خورد. در نتیجه، ماهیت حقوقی قراردادهای مرتبط با واگذاری حقوق مادی آثار ادبی و هنری با ابهامات جدی مواجه است. با مطالعه ی تطبیقی در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد انتشار، به نظر می‌رسد در حقوق ایران، قرارداد انتشار می‌تواند در قالب هر یک از قراردادهای اجاره، صلح، معاوضه و نیز قراردادهای حق انتفاع منعقد گردد. افزون بر این، ماده ی 10 قانون مدنی نیز این امکان را فراهم نموده است که قرارداد انتشار، به صورت قراردادی غیرمعین منعقد گردد.

کلمات کلیدی

, حقوق مادی, حقوق آثار ادبی و هنری, حقوق پدیدآورنده, مالکیت های فکری, قرارداد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039359,
author = {محسنی, سعید and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی},
title = {بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد انتشار},
journal = {فقه و اصول},
year = {2013},
volume = {45},
number = {92},
month = {June},
issn = {2008-9139},
pages = {101--124},
numpages = {23},
keywords = {حقوق مادی، حقوق آثار ادبی و هنری، حقوق پدیدآورنده، مالکیت های فکری، قرارداد انتشار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد انتشار
%A محسنی, سعید
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2013

[Download]