هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( مطالعه توالی پاراژنتیکی ماسه سنگ های سازند عشین (لادینین پسین) در شمال خاوری نایین، ایران مرکزی )

نویسندگان: معصومه عزتی فر , پیمان رضایی , محمد خانه باد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توالی پاراژنتیکی، دیاژنز، گروه نخلک، سازند عشین، نایین

کلمات کلیدی

, توالی پاراژنتیکی, دیاژنز, گروه نخلک, سازند عشین, نایین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039393,
author = {معصومه عزتی فر and پیمان رضایی and خانه باد, محمد},
title = {مطالعه توالی پاراژنتیکی ماسه سنگ های سازند عشین (لادینین پسین) در شمال خاوری نایین، ایران مرکزی},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توالی پاراژنتیکی، دیاژنز، گروه نخلک، سازند عشین، نایین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه توالی پاراژنتیکی ماسه سنگ های سازند عشین (لادینین پسین) در شمال خاوری نایین، ایران مرکزی
%A معصومه عزتی فر
%A پیمان رضایی
%A خانه باد, محمد
%J هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]