هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( پتروگرافی و برخاستگاه ماسه سنگ های سازند شوریجه واقع در روستای آبگرم، شرق حوضه کپه داغ )

نویسندگان: طیبه گُل افشانی , محمد خانه باد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنالیز مودال، برخاستگاه، پتروگرافی، سازند شوریجه، کپه داغ

کلمات کلیدی

, آنالیز مودال, برخاستگاه, پتروگرافی, سازند شوریجه, کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039397,
author = {گُل افشانی, طیبه and خانه باد, محمد and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {پتروگرافی و برخاستگاه ماسه سنگ های سازند شوریجه واقع در روستای آبگرم، شرق حوضه کپه داغ},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنالیز مودال، برخاستگاه، پتروگرافی، سازند شوریجه، کپه داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتروگرافی و برخاستگاه ماسه سنگ های سازند شوریجه واقع در روستای آبگرم، شرق حوضه کپه داغ
%A گُل افشانی, طیبه
%A خانه باد, محمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]