دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا , 2013-11-25

عنوان : ( امنیت غذایی و تعیین الگوی تولید چند دوره ایی محصول سالم (مطالعه موردی: دشت مشهد) )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , الهام اصغرنژادافراکتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دنیای امروز عوامل متعددی از جمله درآمد، روابط اجتماعی، دسترسی و استفاده از خدمات بهداشتی بر سلامت افراد جامعه تاثیر گذار می باشد. ولی از آنجا که بیشتر کشاورزان حداکثرسود و تولید را مدنظر قرار میدهند، در امتداد این اهداف شاهداستفاده بی رویه از سموم، کودهای شیمیایی و مواد آلاینده می باشیم که باعث تخریب خاکها و الودگی محیط زیست گردیده است. از طرفی علاوه بر کاهش کیفیت فرآورده های کشاورزی، تجمع مواد شیمیایی خطرناک در بافتهای گیاهی باعث افزایش نگرانی های عمومی نسبت به ایمنی و امنیت غذایی و بعضاً بروز مشکلات بهداشتی و تغذیه ای برای مصرف کنندگان شده است. درچنین شرایطی، ارزش و اهمیت تولید و مصرف محصولات سالم غذایی بیش از پیش مشخص میشود و این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که تولید غذای سالم هر چند دارای عملکرد کمتری می باشد، اما از قیمت بالاتری نیز برخوردار می باشد. از این رو در این مقاله هدف تجزیه و تحلیل تبدیل اقتصادی از یک کشاورزی مرسوم به کشاورزی سالم با توجه به اطلاعات دشت مشهد و تعیین الگوی کشت بهینه محصولات سالم در طول یک دوره زراعی ده ساله 1400-1390 با استفاده از مدل برنامه ریزی پویا زیرا،دریک واحدکه فرایند تولید و زمان بازده سرمایه‏گذاری چند دوره‏ای می‏باشد، از این رو برای در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به دوره‏ها نیاز به مدلهای برنامه‏ریزی چند دوره‏ای یا اصطلاحاً مدلهای برنامه‏ریزی خطی پویاست. نتایج در برگیرنده تولید سه محصول گندم دیم، سیب زمینی و پنبه در هر دو حالت می باشد، اما در طول دوره زراعی 10 ساله سطح زیر کشت تولید این سه محصول تا دوره هفتم افزایش می یابد و بعد از تا دوره آخر کاهش می یابد

کلمات کلیدی

, امنیت غذایی, الگوی کشت بهینه, محصول سالم, مدل برنامه ریزی خطی پویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039404,
author = {کرباسی, علی رضا and اصغرنژادافراکتی, الهام},
title = {امنیت غذایی و تعیین الگوی تولید چند دوره ایی محصول سالم (مطالعه موردی: دشت مشهد)},
booktitle = {دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {امنیت غذایی،الگوی کشت بهینه، محصول سالم، مدل برنامه ریزی خطی پویا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امنیت غذایی و تعیین الگوی تولید چند دوره ایی محصول سالم (مطالعه موردی: دشت مشهد)
%A کرباسی, علی رضا
%A اصغرنژادافراکتی, الهام
%J دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا
%D 2013

[Download]