هفدهمین انجمن زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( تفسیر توالی پاراژنتیکی رسوبات آواری و کربناته سازند آیتامیر در ناحیه بزنگان-شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: راهله عقیقی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , محمد خانه باد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توالی پاراژنتیکی، آیتامیر، آواری، کربناته، کپه داغ

کلمات کلیدی

, توالی پاراژنتیکی, آیتامیر, آواری, کربناته, کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039411,
author = {عقیقی, راهله and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and خانه باد, محمد},
title = {تفسیر توالی پاراژنتیکی رسوبات آواری و کربناته سازند آیتامیر در ناحیه بزنگان-شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {هفدهمین انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توالی پاراژنتیکی، آیتامیر، آواری، کربناته، کپه داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفسیر توالی پاراژنتیکی رسوبات آواری و کربناته سازند آیتامیر در ناحیه بزنگان-شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ
%A عقیقی, راهله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A خانه باد, محمد
%J هفدهمین انجمن زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]