هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( بررسی فرایندهای دیاژنزی سازند تیرگان در شرق حوضه کپه داغ (جنوب بزنگان، شمال شرق مشهد) )

نویسندگان: مریم محمدی , محمد خانه باد , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند تیرگان، آرتنج، قرقره، دیاژنز

کلمات کلیدی

, سازند تیرگان, آرتنج, قرقره, دیاژنز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039415,
author = {محمدی, مریم and خانه باد, محمد and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {بررسی فرایندهای دیاژنزی سازند تیرگان در شرق حوضه کپه داغ (جنوب بزنگان، شمال شرق مشهد)},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازند تیرگان، آرتنج، قرقره، دیاژنز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فرایندهای دیاژنزی سازند تیرگان در شرق حوضه کپه داغ (جنوب بزنگان، شمال شرق مشهد)
%A محمدی, مریم
%A خانه باد, محمد
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]