دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک , 2013-11-24

عنوان : ( مدیریت استراتژیک تنوع نیروی کار، مزیتی رقابتی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , هدیه لقمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع نیروی کار موضوعی است که سازمان ها هر روز بیشتر با آن درگیر می شوند. هدف از این مقاله بررسی مقوله مدیریت تنوع از رویکردی جامع است که به مدیران کمک کند تا با رویکردی استراتژیک با مقوله اجتناب ناپذیر تنوع نیروی کار برخورد کرده و از این ابزار ارزشمند برای ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان خود بهره گیرند. به علاوه مدیران می توانند با ایجاد تنوع و به کارگیری استراتژیهای مناسب، مزایای تنوع نیروی کار را در سازمان خود به حداکثر برسانند و عواقب ناشی از مدیریت ناصحیح آن را کاهش دهند. در رویکرد جامع به مدریت تنوع، سطوح مختلف تنوع نیروی کار به همراه استراتژی های سازمان در بهره برداری صحیح از آن و چالش های پیش روی مدیران در راستای پیاده سازی این استراتژی ها مدنظر قرار می گیرد. لذا در این مقاله به بررسی ابعاد سطوح مختلف نیروی کار، استراتژی ها و چالش های مدیریت تنوع پرداخته می شود تا نگاهی علمی به این قضیه صورت گیرد

کلمات کلیدی

, تنوع, مدیریت تنوع, اقدام مثبت, فرصت برابر, استراتژی های مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039418,
author = {رحیم نیا , فریبرز and لقمانی, هدیه},
title = {مدیریت استراتژیک تنوع نیروی کار، مزیتی رقابتی},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنوع، مدیریت تنوع، اقدام مثبت، فرصت برابر، استراتژی های مدیریت تنوع.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت استراتژیک تنوع نیروی کار، مزیتی رقابتی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A لقمانی, هدیه
%J دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
%D 2013

[Download]