کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک , 2013-11-06

عنوان : ( کنکاشی بر استراتژی نیروی کار احساسی و عملکرد شغلی بواسطه فرسودگی احساسی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , سیده منصوره حسینی رباط ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استراتژی نیروی کار احساسی و عملکرد شغلی بواسطه فرسودگی احساسی

کلمات کلیدی

نیروی کار احساسی عملکرد شغلی فرسودگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039425,
author = {رحیم نیا , فریبرز and حسینی رباط, سیده منصوره},
title = {کنکاشی بر استراتژی نیروی کار احساسی و عملکرد شغلی بواسطه فرسودگی احساسی},
booktitle = {کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نیروی کار احساسی عملکرد شغلی فرسودگی احساسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنکاشی بر استراتژی نیروی کار احساسی و عملکرد شغلی بواسطه فرسودگی احساسی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A حسینی رباط, سیده منصوره
%J کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک
%D 2013

[Download]