اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران , 2012-11-07

عنوان : ( تاثیر عوامل گاززای کربنات کلسیم و سلولز در تولید فوم کامپوزیتیTiC/Al2O3 به روش سنتز احتراقی )

نویسندگان: سیده فاطمه شمس , جلیل وحدتی خاکی , احد ضابط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش برای بدست آوردن فوم کامپوزیتیTiC/Al2O 3با تخلخل بالا (حدود % 80 ) از روش افزودن عوامل گاززا به مخلوط پودرهای واکنش دهنده و سپس سنتز احتراقی نمونه های خام استفاده شده است.پودرهای اکسید تیتانیم (رتیل)، آلومینیوم فلزی و گرافیت به عنوان مواد اولیه به کار گرفته شده اند. پس از تهیه ترکیب استکیومتری از این مواد، مقادیر مختلفی از دو ماده کربنات کلسیم یا سلولز به عنوان عوامل گاززا بهاین مخلوط پودری افزوده شده و در فشارهای مختلف تحت پرس هیدرولیک قرار داده شده است. قرص های خام تهیه شده در فر مایکروویو خانگی (توانW900 ) قرار داده شده است تا تحت سنتز احتراقی فعال شده با مایکروویو، فوم های کامپوزیتی مورد نظر حاصل شوند. مشاهده شد با افزایش میزان هر دو نوع ماده گاززا در یک فشار پرس ثابت، درصد تخلخل نمونه های سنتز شده افزایش یافته است. از طرفی با افزایش فشار پرس روی نمونه های خام اولیه، درصد تخلخل نمونه های سنتز شده کاهش پیدا کرده است. همچنین در یک فشار پرس ثابت، مقادیر تخلخل فوم های حاصل شده در حضور عامل گاززای سلولز بیشتر از کربنات کلسیم بوده است.

کلمات کلیدی

, کامپوزیتTiC/Al2O3با تخلخل بالا, سنتز احتراقی, مواد گاززا, کربنات کلسیم, سلولز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039434,
author = {شمس, سیده فاطمه and وحدتی خاکی, جلیل and ضابط, احد},
title = {تاثیر عوامل گاززای کربنات کلسیم و سلولز در تولید فوم کامپوزیتیTiC/Al2O3 به روش سنتز احتراقی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کامپوزیتTiC/Al2O3با تخلخل بالا، سنتز احتراقی، مواد گاززا، کربنات کلسیم، سلولز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر عوامل گاززای کربنات کلسیم و سلولز در تولید فوم کامپوزیتیTiC/Al2O3 به روش سنتز احتراقی
%A شمس, سیده فاطمه
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A ضابط, احد
%J اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
%D 2012

[Download]