اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران , 2012-11-07

عنوان : ( بررسی تأثیر افزودن کاتالیستهای فلزی و روند احیای اکسیدآهن هماتیتی توسط زغال سنگ کک نشو به روش لایهای )

نویسندگان: عاطفه شکیبایی صنوبری , احد ضابط , جلیل وحدتی خاکی , منصور زارع , محمدحسین همتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین طرح پژوهشی، با توجه به فراوانی زغال سنگ های کک نشو درمقایسه با محدودیت ها و هزینه های بالا استفاده ازگاز طبیعی به بررسی احیای مستقیم سنگ آهن هماتیتی در محدوده ی دمایی 1000-800درجه سانتیگراد با استفاده از مواد فرار زغال سنگ کک نشو پرداخته شد. تقریباً 74/90درصد میزان کل مواد فرار وگازهای خروجی تا دمای 800درجه از زغال سنگ خارج شده که فرایند خروج موادفرار زغال سنگ از دمای حدود 25 شروع شده است . تصاوی ر SEM و نتایج آنالیزXRD نشان دهنده ی احیای لایه هماتیت به صورت غیر یکنواخت به صورت لایه ای بوده است. با افزایش دما درصد احیای سنگ آهن هماتیتی افزایش یافته ، و با افزایش زمان در دمای 1000 احیای لایه هماتیت درزمان 30 دقیقه به مقدار بیشینه ی خود رسیده و پس از آن درصد احیاکاهش یافته است. افزودن مقادیر مختلفNi و Fe به زغال سنگ درشرایط بیشینه ی احیا باعث افزایش درصداحیا شده است

کلمات کلیدی

, احیای مستقیم , سنگ آهن , زغال سنگ کک نشو , فلزات واسطه آهن و نیکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039451,
author = {شکیبایی صنوبری, عاطفه and ضابط, احد and وحدتی خاکی, جلیل and زارع, منصور and همتی, محمدحسین},
title = {بررسی تأثیر افزودن کاتالیستهای فلزی و روند احیای اکسیدآهن هماتیتی توسط زغال سنگ کک نشو به روش لایهای},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {احیای مستقیم ، سنگ آهن ، زغال سنگ کک نشو ، فلزات واسطه آهن و نیکل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر افزودن کاتالیستهای فلزی و روند احیای اکسیدآهن هماتیتی توسط زغال سنگ کک نشو به روش لایهای
%A شکیبایی صنوبری, عاطفه
%A ضابط, احد
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A زارع, منصور
%A همتی, محمدحسین
%J اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
%D 2012

[Download]