دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش , 2013-11-06

عنوان : ( اثربخشی آموزش مهارت های جنسی متمرکز بر طرحواره های شناختی بر بهبود کنش وری جنسی دانشجویان متاهل زن )

نویسندگان: زهره سپهری شاملو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های جنسی متمرکز بر طرحواره های شناختی بر بهبود کنش وری جنسی دانشجویان متاهل زن انجام گرفته است.

کلمات کلیدی

, آموزش مهارت های جنسی, طرحواره های شناختی, کنش وری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039456,
author = {سپهری شاملو, زهره},
title = {اثربخشی آموزش مهارت های جنسی متمرکز بر طرحواره های شناختی بر بهبود کنش وری جنسی دانشجویان متاهل زن},
booktitle = {دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آموزش مهارت های جنسی، طرحواره های شناختی، کنش وری جنسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی آموزش مهارت های جنسی متمرکز بر طرحواره های شناختی بر بهبود کنش وری جنسی دانشجویان متاهل زن
%A سپهری شاملو, زهره
%J دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش
%D 2013

[Download]