هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی بیان پروتئین OCT4 در سرطان کولون انسانی )

نویسندگان: فاطمه بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرطان کولون از جمله رایج ترین انواع بدخیمی است که سالانه مرگ و میر فراوانی را به خود اختصاص می دهد. سلول های بنیادی سرطان، زیر جمعیت کوچکی از سلول های درون تومور بوده که مسئولیت حفظ و گسترش توده تومور را بر عهده دارند. برخی فاکتورهای رونویسی همچون OCT4، که مسئول حفظ ویژگی های بنیادینگی هستند، در تغییر و تحول سلول به سمت بدخیم شدن نیز ایفای نقش می کنند. در این مطالعه، بیان پروتئین OCT4 در نمونه های بافتی سرطانی و نرمال کولون از طریق ایمنوهیستوشیمی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل در این پژوهش نشان داد که OCT4 در همه تومورهای مورد بررسی به میزان بسیار بالایی در جایگاه هسته ای بیان می گردد. همچنین مقایسه بیان این پروتئین در نمونه های سرطانی و سالم بر عدم وجود تفاوت معنی دار در میزان بیان OCT4 دلالت دارد. بر اساس این نتایج می توان چنین نتیجه گیری کرد که احتمالا حضور سلولهای بنیادی در بافت بالغ کولون، نه تنها تضمین کننده سرعت بالای نوسازی آن است، بلکه زمینه ساز تغییرات بدخیم در این بافت نیز می باشد.

کلمات کلیدی

, سلول های بنیادی سرطان, سرطان کولون, ایمنوهیستوشیمی, پروتئین OCT4.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039463,
author = {بهنام رسولی, فاطمه},
title = {بررسی بیان پروتئین OCT4 در سرطان کولون انسانی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سلول های بنیادی سرطان، سرطان کولون، ایمنوهیستوشیمی، پروتئین OCT4.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیان پروتئین OCT4 در سرطان کولون انسانی
%A بهنام رسولی, فاطمه
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]