مکانیک هوافضا, دوره (9), شماره (3), سال (2013-10) , صفحات (45-54)

عنوان : ( بررسی تجربی و المان محدود نیروهای شکل دهی و وضعیت فلنچ در فرآیند شکل دهی چرخشی قطعات مخروطی )

نویسندگان: علی اکبر ولایتی , بهنام معتکف ایمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شکل دهی چرخشی یک فرآیند شکل دهی پلاستیک پیچیده می باشد که متغیرهای متعددی در شکل دهی و کیفیت محصول نهایی موثر می باشند. باید این پارامترهای فرآیندی به گونه ای انتخاب شوند که با حداقل تغییرات در ابزار و تجهیزات سخت افزاری بتوان به کیفیت محصول موردنظر دست یافت. در این راستا سه متغیر سرعت پیشروی غلطک ، سرعت دورانی قالب و فاصله لقی غلطک و قالب به عنوان متغیرهای ورودی در نظر گرفته شده اند. جهت انجام آزمایشات بستر آزمایشی متشکل از غلطک و قالب، ماشین تراش ارتقاء یافته و سنسورهای موقعیت و نیرو استفاده شده است. علاوه بر بررسی تجربی شکل دهی چرخشی، شبیه سازی فرآیند در نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS/Explicit پیاده سازی شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش سرعت پیشروی غلطک مقدار نیروهای شکل دهی و میزان چروکیدگی لبه ورق افزایش و با افزایش سرعت دورانی مقادیر نیروی شکل دهی و چروکیدگی کاهش می یابد در نتیجه تغییرات نرخ پیشروی و سرعت دورانی می تواند روش مناسبی برای کنترل چروکیدگی قطعه کار باشد. پارامتر فاصله غلطک و قالب بیشترین تاثیر را بر نیروهای شکل دهی و وضعیت فلنچ می گذارد. در حالی که کمترین اثر را سرعت دورانی قالب داراست. ورق های استفاده شده در آزمایشات، آلومینیوم سری 1050 آنیل شده می باشند. با توجه به صحه گذاری این روش شبیه سازی، می توان از آن برای افزایش کیفیت و بهینه سازی شکل دهی چرخشی قطعات پیچیده تر بهره جست و همچنین قطعاتی با ضخامت متغیر با استفاده تغییر فاصله غلطک و قالب ایجاد کرد.

کلمات کلیدی

, شکل دهی چرخشی برشی, تحلیل المان محدود, نیروهای شکل دهی, وضعیت فلنچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039470,
author = {ولایتی, علی اکبر and معتکف ایمانی, بهنام},
title = {بررسی تجربی و المان محدود نیروهای شکل دهی و وضعیت فلنچ در فرآیند شکل دهی چرخشی قطعات مخروطی},
journal = {مکانیک هوافضا},
year = {2013},
volume = {9},
number = {3},
month = {October},
issn = {1609-5707},
pages = {45--54},
numpages = {9},
keywords = {شکل دهی چرخشی برشی، تحلیل المان محدود، نیروهای شکل دهی، وضعیت فلنچ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی و المان محدود نیروهای شکل دهی و وضعیت فلنچ در فرآیند شکل دهی چرخشی قطعات مخروطی
%A ولایتی, علی اکبر
%A معتکف ایمانی, بهنام
%J مکانیک هوافضا
%@ 1609-5707
%D 2013

[Download]