پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی, دوره (1), شماره (1), سال (2012-11) , صفحات (9-24)

عنوان : ( تاثیر خصوصیات هیئت مدیره و سایر عوامل تاثیر گذار بر نوع گزارش حسابرسان مستقل )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , محمدعلی باقرپور ولاشانی , هاشم منظرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر خصوصیات هیئت مدیره و سایر عوامل تاثیر گذار بر نوع گزارش حسابرسان مستقل

کلمات کلیدی

تاثیر خصوصیات هیئت مدیره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039473,
author = {عباس زاده, محمدرضا and باقرپور ولاشانی, محمدعلی and هاشم منظرزاده},
title = {تاثیر خصوصیات هیئت مدیره و سایر عوامل تاثیر گذار بر نوع گزارش حسابرسان مستقل},
journal = {پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {November},
issn = {****-0161},
pages = {9--24},
numpages = {15},
keywords = {تاثیر خصوصیات هیئت مدیره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر خصوصیات هیئت مدیره و سایر عوامل تاثیر گذار بر نوع گزارش حسابرسان مستقل
%A عباس زاده, محمدرضا
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A هاشم منظرزاده
%J پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی
%@ ****-0161
%D 2012

[Download]