پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی, دوره (2), شماره (2), سال (2012-12) , صفحات (9-24)

عنوان : ( پیش بینی تغییر حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاوی )

نویسندگان: محمدعلی باقرپور ولاشانی , علی مشکانی , عظیم الفت , مصطفی باقری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویدادهای اخیر در اقتصاد جهان که به فروپاشی و ورشکستگی شرکت‌هایی انجامیده است، متأسفانه خود بیانگر شواهدی است که کاهش استقلال حسابرس و یا عدم شناسایی کامل عوامل موثر بر استقلال حسابرس را نشان می‌دهد. از سوی دیگر افزایش مبادلات تجاری، اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و انباشته شدن داده های مالی، محدودیت‌هایی برای استفاده بهینه و کارا از این داده‌ها به وجود آورده است. به همین دلیل، استفاده از تکنیک‌های داده کاوی به منظور استخراج اطلاعات مفید از این داده‌ها رواج یافته است. هدف این پژوهش پیش بینی تغییر حسابرس مستقل با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی می‌باشد. به منظور پیش بینی تغییر حسابرس مستقل از دو تکنیک طبقه بندی داده کاوی شامل، درخت تصمیم C5.0 و شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1382 الی 1388 می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که میانگین دقت مدل حاصل از تکنیک درخت تصمیم C5.0 از تکنیک دیگر بیشتر می‌باشد. درخت تصمیم حاصل از این تکنیک تغییر حسابرس مستقل را با میانگین دقت 85.20% پیش بینی می‌کند. مطابق با نتایج تحقیق با اهمیت‌ترین متغیرها جهت پیش بینی تغییر حسابرس مستقل به ترتیب تغییر مدیریت عامل از طبقه حاکمیت شرکتی، لگاریتم طبیعی مجموع دارایی‌ها (از طبقه اندازه شرکت)، مدیریت سود و خصوصی سازی (از طبقه حاکمیت شرکتی) می‌باشند.

کلمات کلیدی

تغییر حسابرس مستقل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039474,
author = {باقرپور ولاشانی, محمدعلی and مشکانی, علی and الفت, عظیم and باقری, مصطفی},
title = {پیش بینی تغییر حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاوی},
journal = {پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {2},
month = {December},
issn = {****-0161},
pages = {9--24},
numpages = {15},
keywords = {تغییر حسابرس مستقل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی تغییر حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاوی
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A مشکانی, علی
%A الفت, عظیم
%A باقری, مصطفی
%J پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی
%@ ****-0161
%D 2012

[Download]