21th National congress of food science and technology , 2013-10-29

عنوان : ( شناسایی ژن های مولد زرالنون در سویه های fusarium graminearum جداشده از دانه های ذرت )

نویسندگان: آسیه مهرزاد , سید علی مرتضوی , رویا رضائیان دلوئی , معصومه مهربان سنگ آتش , محمد محسن زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فوزاریوم گرامیناروم یکی از عمده ترین گونه های قارچی مولد مایکوتوکسین زرالنون می باشد که اغلب باعث آلودگی غلاتی نظیر ذرت می شود. در این مطالعه به بررسی آلودگی فوزاریوم های مولد زرالنون در نمونه های ذرت مورد استفاده در خوراک دام جمع آوری شده از سطح گاوداریهای استان خراسان رضوی پرداخته شد.

کلمات کلیدی

, تریکوتسین, ذرت, PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039526,
author = {آسیه مهرزاد and مرتضوی, سید علی and رویا رضائیان دلوئی and معصومه مهربان سنگ آتش and محسن زاده, محمد},
title = {شناسایی ژن های مولد زرالنون در سویه های fusarium graminearum جداشده از دانه های ذرت},
booktitle = {21th National congress of food science and technology},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تریکوتسین، ذرت، PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی ژن های مولد زرالنون در سویه های fusarium graminearum جداشده از دانه های ذرت
%A آسیه مهرزاد
%A مرتضوی, سید علی
%A رویا رضائیان دلوئی
%A معصومه مهربان سنگ آتش
%A محسن زاده, محمد
%J 21th National congress of food science and technology
%D 2013

[Download]