زبان پژوهی, دوره (4), شماره (8), سال (2013-9) , صفحات (117-143)

عنوان : ( بررسی کهن الگوی «آنیما» و«تولد دوباره» در ذهن و زبان خلیل حاوی )

نویسندگان: عباس طالب زاده شوشتری , بهار صدیقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کهن الگو، صورت ازلی یا صورت مثالی و یا در اصطلاح یونگ «آرکی تایپ»، به طرح کلی آن دسته از رفتارهای بشری اطلاق می گردد که منشأ آن ناخودآگاهی جمعی است، از مهمترین کهن الگوهایی که یونگ،آنها را مورد بررسی قرار داده است می توان به آنیما (مادینه روان مرد)، آنیموس (نرینه روان زن)، پرسونا (نقاب اجتماعی فرد)، سایه و خود اشاره کرد؛ هدف اصلی نگارندگان در نوشتار حاضر،بررسی نمود «آنیما» در ذهن و زبان شاعر و اندیشمند معاصر عرب، خلیل حاوی می باشد چرا که واکاوی سروده های خلیل حاوی، بویژه دو مجموعه‌ی «نهر الرّماد» و «بیادر الجوع»، حضور آنیما را در ذهن سراینده و نمود آشکار و ماندگار آن را در زبان سروده هایش، عیان و هویدا می سازد.

کلمات کلیدی

, خلیل حاوی, آنیما, تولّد دوباره, آتش, زمین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039539,
author = {طالب زاده شوشتری, عباس and صدیقی, بهار},
title = {بررسی کهن الگوی «آنیما» و«تولد دوباره» در ذهن و زبان خلیل حاوی},
journal = {زبان پژوهی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {8},
month = {September},
issn = {2008-8833},
pages = {117--143},
numpages = {26},
keywords = {خلیل حاوی،آنیما، تولّد دوباره،آتش، زمین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کهن الگوی «آنیما» و«تولد دوباره» در ذهن و زبان خلیل حاوی
%A طالب زاده شوشتری, عباس
%A صدیقی, بهار
%J زبان پژوهی
%@ 2008-8833
%D 2013

[Download]