کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی, دوره (9), شماره (17), سال (2009-3) , صفحات (33-62)

عنوان : ( تصویر پردازی در اشعار داستانی احمد مطر متأثر از شیوه ی روایی قرآن کریم و مقایسه آن با سید قطب )

نویسندگان: احمد رضا حیدریان شهری , بهار صدیقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجا که قرآن کریم، همواره الهام بخش شاعران و نویسندگان وناقدان شرق و غرب بوده و بویژه اندیشمندان مسلمان جیره خوار این خوان گسترده و پر نعمت بوده اند و نیز با توجه به اینکه: تأثیر قرآن: این کتاب خواندن بر اندیشمندان مسلمان و آثارشان غیر قابل انکار است، مقاله ی حاضر، پس از انجام مقایسه ای میان سید قطب: مفسّر بزرگ قرآن و مصلح معاصر مصری و احمد مطر: شاعر مبارز عراقی، ابتدا برخی ایده های سید قطب را درباره ی داستان در قرآن بر اساس کتاب «التصویرالفنّی فی القرآن» به طور مختصر مورد بررسی قرار داده و سپس اجرا و بکارگیری برخی از آنها را توسط احمد مطر در معرض شهود قرار داده است که در درجه اوّل شعر «بلادُ ما بَینَ النّهرَین» را که در حدود (50) بار در آن از قرآن الهام گرفته مورد نقد و بررسی قرار داده است و در ادامه اشعاری چون «یوسفُ فی بئر البترول» و «الجمل» را

کلمات کلیدی

, قرآن, احمد مطر, داستان, تشابه, الهام.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039541,
author = {حیدریان شهری, احمد رضا and صدیقی, بهار},
title = {تصویر پردازی در اشعار داستانی احمد مطر متأثر از شیوه ی روایی قرآن کریم و مقایسه آن با سید قطب},
journal = {کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی},
year = {2009},
volume = {9},
number = {17},
month = {March},
issn = {1735-9589},
pages = {33--62},
numpages = {29},
keywords = {قرآن، احمد مطر، داستان، تشابه، الهام.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تصویر پردازی در اشعار داستانی احمد مطر متأثر از شیوه ی روایی قرآن کریم و مقایسه آن با سید قطب
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%A صدیقی, بهار
%J کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی
%@ 1735-9589
%D 2009

[Download]