کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , 2013-09-16

عنوان : ( بهینه سازی بازده سهام با استفاده از بازده های فازی تصادفی )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , نسترن ناجکار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق انتخاب پرتفوی با در نظر گرفتن مسائلی همچون بازده های احتمالی آینده و بازده های انتظاری نامعین بررسی شد، که همواره یکی از چالشهای اصلی پیش روی سرمایه گذاران می باشد. در انتخاب سبد سهام فازی تصادفی، مدل بصورت غیر خطی فرموله بندی شد. متغیرها به صورت اعداد فازی تصادفی در نظر گرفته شدند. سپس، نتایج مدل بهینه سازی فازی تصادفی با نتایج حاصله از روش حرکت تجمعی ذرات مقایسه گردید

کلمات کلیدی

, پرتفوی , برنامه ریزی غیرخطی , متغیر فازی تصادفی, روش حرکت تجمعی ذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039562,
author = {کهنسال, محمدرضا and ناجکار, نسترن},
title = {بهینه سازی بازده سهام با استفاده از بازده های فازی تصادفی},
booktitle = {کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {پرتفوی ، برنامه ریزی غیرخطی ، متغیر فازی تصادفی، روش حرکت تجمعی ذرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی بازده سهام با استفاده از بازده های فازی تصادفی
%A کهنسال, محمدرضا
%A ناجکار, نسترن
%J کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
%D 2013

[Download]