کنفرانس مدیریت: راهکارها و چالشها , 2013-12-26

عنوان : ( شناسایی شایستگی های مدیران اجرایی ارشد جهت مقابله با بحران )

نویسندگان: علی شیرازی , سلاله شهوازیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویارویی با بحران مستلزم برخورداری از مدیرانی با شایستگی هایی فراتر از مدیران عمومی است. بنابراین مدیران ارشد به عنوان یکی از اصلی ترین منابع کسب مزیت رقابتی پایدار نیاز به شایستگی هایی برای مواجهه با این چالش دارند. مقاله حاضر اقدام به شناسایی شایستگی های اصلی برای موفقیت مدیران در مواجهه با بحران می نماید. بدین منظور، با استفاده از رویکرد پدیدارنگاری و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با مدیران عامل صنعت لاستیک و پلاستیک استان یزد اقدام به کشف این شایستگی ها می شود. نتایج تحلیل محتوا نشان دهنده ی چهار طبقه توصیفی ( مهارت های مربوط به فرد، مهارت های میان فردی، مهارت های مربوط به شغل و مهارت های زمینه ای) است.

کلمات کلیدی

, شایستگی, بحران, پدیدارنگاری, صنعت لاستیک و پلاستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039568,
author = {شیرازی, علی and شهوازیان, سلاله},
title = {شناسایی شایستگی های مدیران اجرایی ارشد جهت مقابله با بحران},
booktitle = {کنفرانس مدیریت: راهکارها و چالشها},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {شایستگی، بحران، پدیدارنگاری، صنعت لاستیک و پلاستیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی شایستگی های مدیران اجرایی ارشد جهت مقابله با بحران
%A شیرازی, علی
%A شهوازیان, سلاله
%J کنفرانس مدیریت: راهکارها و چالشها
%D 2013

[Download]