همایش طب و قضا , 2013-10-30

عنوان : ( حقوق بیمار در اطلاع از بیماری خطرناک (باگرایش اخلاقی) )

نویسندگان: زهرا شهیدی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بیماری های لا علاج که اطلاع بیماز از وضع خود سودی برای وی نداشته و مخفی نمودن بیماریش از وی به حال اجتماع نیز مضر نیست، کتمان بیماری می تواند بهبود روحیه بیمار را به دنبال داشته باشد و وظیفه اخلاقی پزشک است ولی در مواردی که پنهان نمودن بیماری توسط پزشک خطراتی را برای بیمار یا جامعه به دنبال دارد، وظیفه پزشک اطلاع رسانی است. تخلف از این وظیفه می تواند موجب مسؤولیت پزشک از نظر حقوقی گردد.

کلمات کلیدی

, حقوق بیمار, تسبیب, غرور, مسؤولیت مدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039570,
author = {شهیدی, زهرا and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and محسنی, سعید},
title = {حقوق بیمار در اطلاع از بیماری خطرناک (باگرایش اخلاقی)},
booktitle = {همایش طب و قضا},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {حقوق بیمار، تسبیب، غرور، مسؤولیت مدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حقوق بیمار در اطلاع از بیماری خطرناک (باگرایش اخلاقی)
%A شهیدی, زهرا
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A محسنی, سعید
%J همایش طب و قضا
%D 2013

[Download]