همایش طب و قضا , 2013-10-30

عنوان : ( نقش اخذ برائت در مسؤولیت پزشک )

نویسندگان: سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392، مسؤولیت پزشک مبتنی بر تقصیر است. در فرض اخذ برائت نیز پزشک در صورت تقصیر مسؤول است. حال سؤال این است که با توجه به مسؤولیت پزشکی که از بیمار برائت نیز اخذ نموده است، پس جایگاه و نقش اخذ برائت چیست. قانون مجازاتن در این زمینه ساکت است. به نظر می رسد برای جمع بین احکام قانونی باید در فرض اخذ برائت بار اثبات مسؤولیت را بر عهده مدعی مسؤولیت پزشک گذاشت و در سایر فروض بار اثبات عدم تقصیر را بر عهده پزشک نهاد.

کلمات کلیدی

, برائت از مسؤولیت, اماره, مسؤولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039572,
author = {محسنی, سعید and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی},
title = {نقش اخذ برائت در مسؤولیت پزشک},
booktitle = {همایش طب و قضا},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {برائت از مسؤولیت، اماره، مسؤولیت پزشک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش اخذ برائت در مسؤولیت پزشک
%A محسنی, سعید
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%J همایش طب و قضا
%D 2013

[Download]