نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار , 2013-05-08

عنوان : ( کاربرد ایزوتوپ های پایدار اکسیژن18 و دوتریوم در مطالعات هیدرولوژی آبهای سطحی )

نویسندگان: حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجایی که بکارگیری روش های هیدرولوژیکی معمول در آب های سطحی راحت تر می باشد، دامنه کاربرد ایزوتوپ در هیدروژی آب‌های سطحی به گستردگی کاربرد آن در منابع آب زیرزمینی نمی باشد. اما در برخی موارد، روش های مرسوم جوابگوی نیازهای مطالعاتی نمی‌باشد و لذا نیاز به استفاده از ابزار خاصی می باشد. علی رغم کاربردی قدرتمند، چرا هیدرولوژیست ها کمتر به استفاده از ایزوتوپ ها می پردازند؟ محتمل‌ترین تفسیر، ترس از ناشناخته ها و اصطلاحات مورد استفاده در این زمینه و نیز عدم آشنایی با کاربرد آن ها می باشد. در این مقاله به بررسی نقش موثر ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن و هیدروژن در بهبود کیفیت اندازه گیری ها یا تهیه اطلاعات اضافی که به روش های مرسوم عملی نبوده است، پرداخته شده و مواردی از کاربرد این ایزوتوپ ها و همچنین نتایج حاصل از استفاده از این ایزوتوپ ها در برخی مناطق دنیا ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, ایزوتوپ پایدار,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039573,
author = {محمدزاده, حسین},
title = {کاربرد ایزوتوپ های پایدار اکسیژن18 و دوتریوم در مطالعات هیدرولوژی آبهای سطحی},
booktitle = {نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {ایزوتوپ پایدار،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد ایزوتوپ های پایدار اکسیژن18 و دوتریوم در مطالعات هیدرولوژی آبهای سطحی
%A محمدزاده, حسین
%J نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
%D 2013

[Download]