تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (5), شماره (17), سال (2014-12) , صفحات (335-347)

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور با استفاده از صفات کمی و کیفی میوه )

نویسندگان: رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور با استفاده از صفات کمی و کیفی میوه

کلمات کلیدی

بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور با استفاده از صفات کمی و کیفی میوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039634,
author = {موسی زاده, رضا and شور, محمود and تهرانی فر, علی and داوری نژاد, غلامحسین and علی مختاریان},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور با استفاده از صفات کمی و کیفی میوه},
journal = {تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {17},
month = {December},
issn = {۲۲۵۱-۸۵۱۷},
pages = {335--347},
numpages = {12},
keywords = {بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور با استفاده از صفات کمی و کیفی میوه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور با استفاده از صفات کمی و کیفی میوه
%A موسی زاده, رضا
%A شور, محمود
%A تهرانی فر, علی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A علی مختاریان
%J تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
%@ ۲۲۵۱-۸۵۱۷
%D 2014

[Download]