نامه فرهنگستان, دوره (1), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (51-78)

عنوان : ( نازک خیالی اصفهانی و دور خیالی هندی )

نویسندگان: محمود فتوحی رودمعجنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سعی شده است با توجه به جدالهای پردامنه بر سر «اصفهانی یا هندی» بودن سبک شعر فارسی در عصر صفویه روند دگردیسی سبک شعر فارسی از پایان قرن دهم یعنی بعد از اوج طرز وقوع تبیین شود. در قرن یازدهم در مرکز ایران حرکتی به سوی نازک خیالی آغاز می‌شود و با مهاجرت شاعران ایرانی به هند انتقال می‌یابد. خصلت نازک خیال شعر فارسی مورد اقبال شاعران فارسیگوی هند واقع می‌شود و به تدریج در قرن دوازدهم به جانب دورخیالی و افراط در خیالات پیچیده و دور از ذهن می‌گرایید. مقاله با استناد به اطلاعات تاریخ ادبی و سخن شاعران آن دوره، دو سبک متفاوت و رویارو را در این دو قرن از هم متمایز کرده و شعر قرن یازدهم را «نازک خیال اصفهانی» و قرن دوازدهم هند را «دور خیال هندی» نامیده است؛ مبانی زیبایی شناسی دو سبک را معرفی نموده و نسبت دور خیالی را با بلاغت هندی نشان داده است.

کلمات کلیدی

, سبک هندی, سبک اصفهانی, نازک خیالی, دور خیالی, بلاغت هندی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039638,
author = {فتوحی رودمعجنی, محمود},
title = {نازک خیالی اصفهانی و دور خیالی هندی},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {1025-0832},
pages = {51--78},
numpages = {27},
keywords = {سبک هندی، سبک اصفهانی، نازک خیالی، دور خیالی، بلاغت هندی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نازک خیالی اصفهانی و دور خیالی هندی
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2013

[Download]