اولین کنفرانس ملی سامانه¬های سطوح آبگیر باران , 2012-12-12

عنوان : ( بررسی نهشته های کواترنر دشت دهگلان جهت تعیین مناطق مستعد پخش سیلاب )

نویسندگان: محمود آذری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بعلت شرایط اقلیمی، بخش بزرگی از ایران جزو مناطق خشک و نیمه خشک است. مشخصه مهم این مناطق بارش کم و شدت زیاد بارش در مدت کم است که باعث وقوع سیلابهای بزرگ و مخرب می شود. در حال حاضر پخش سیلاب بر سفره های آب زیر زمینی یکی از روشهای مناسب برای کنترل و بهینه سازی استفاده از سیلاب ها و تغذیه آبهای زیر زمینی در مناطق خشک و نیمه خشک است. تعیین مناطق مناسب (انتخاب سایت) نقش مهمی را در موفقیت طرح های پخش سیلاب بازی می کند بنابراین تشخیص رسوبات کواترنر امری ضروری است. تحقیق حاضر در منطقه دهگلان با مساحت 5/726 کیلومتر مربع در 47 کیلومتری شرق سنندج انجام شده است. جهت تعیین مناطق مناسب پخش سیلاب شش عامل زمین شناسی، شیب، نفوذپذیری سطحی، قابلیت انتقال، ضخامت رسوبات خشک و کیفیت آبرفت (قابلیت هدایت الکتریکی آب) بررسی شد. پس از تهیه لایه های اطلاعاتی عوامل مورد مطالعه در محیط GIS با استفاده از نرم افزارهای Arc GIS 9.3) و (Autodesk Map 2004 نقشه رقومی منطقه از نقطه نظر پخش سیلاب به 5 طبقه از بسیار مناسب تا بسیار نامناسب طبقه بندی شد سپس بر اساس اهمیت شان در انتخاب محل مناسب پخش سیلاب به هر لایه امتیاز خاصی داده شد. در انتها با ترکیب لایه ها با استفاده از مدل های Boolean Logic،Index overlay و Fuzzy Logic محل های مناسب توسط هر مدل مشخص گردید. نتایج نشان داد مدل Fuzzy Logic با عملگر gamma=0.5 بیشترین انطباق را جهت تعیین مناطق مناسب پخش سیلاب در منطقه دارد.

کلمات کلیدی

, رسوبات کواترنر, پخش سیلاب, سیستمهای اطلاعات جغرافیایی, دشت دهگلان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039659,
author = {آذری, محمود},
title = {بررسی نهشته های کواترنر دشت دهگلان جهت تعیین مناطق مستعد پخش سیلاب},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی سامانه¬های سطوح آبگیر باران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رسوبات کواترنر، پخش سیلاب، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، دشت دهگلان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نهشته های کواترنر دشت دهگلان جهت تعیین مناطق مستعد پخش سیلاب
%A آذری, محمود
%J اولین کنفرانس ملی سامانه¬های سطوح آبگیر باران
%D 2012

[Download]