هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران – آبخیزداری شهری , 2011-04-27

عنوان : ( معرفی مدل MUSIC و کاربرد آن در مدیریت رواناب شهری )

نویسندگان: محمود آذری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رواناب شهری به عنوان یکی از مهمترین حامل های مواد آلاینده مطرح می باشد که سلامت افراد جامعه را تهدید می-کند لذا مدیریت کمی و کیفی آن ضمن برخورداری از اهمیت بالا، نیازمند درک صحیح فرآیندها، برنامه ریزی، طراحی، احداث سازه های کنترلی، و بهره برداری از آب برای اهداف مختلف می باشد. یکی از مدل های کارآمد در خصوص شبیه سازی رواناب مناطق شهری مدل MUSIC می باشد این مدل با شبیه سازی فرآیند های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در حوزه های شهری یک سامانه پشتیبان تصمیم گیری در برنامه ریزی برای طراحی اقدامات اصلاحی در مدیریت رواناب شهری می باشد. این مدل به یک مدیر آبخیز شهری این امکان را می دهد که کیفیت آبی که از یک حوزه خاص منشا می گیرد تعیین کند، کارایی اقدامات اصلاحی در بهبود کیفیت رواناب را پیش بینی کند، برای هر حوزه یک طرح مدیریتی رواناب شهری ارایه کند و در نهایت میزان موفقیت یک اقدام اصلاحی در راستای دستیابی به دامنه استاندارد کیفی آب برای یک حوزه خاص را ارزیابی نماید. MUSIC امکان شبیه سازی پیوسته کیفیت و کمیت رواناب در حوزه‌های شهری را در مقیاس مکانی و زمانی متنوع ممکن می سازد و تاثیر اقدامات و عملیات اصلاحی متنوع در مدیریت رواناب‌های شهری را شبیه سازی می نماید.

کلمات کلیدی

, رواناب شهری, مدل سازی, MUSIC . اقدامات اصلاحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039660,
author = {آذری, محمود},
title = {معرفی مدل MUSIC و کاربرد آن در مدیریت رواناب شهری},
booktitle = {هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران – آبخیزداری شهری},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {رواناب شهری، مدل سازی، MUSIC . اقدامات اصلاحی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی مدل MUSIC و کاربرد آن در مدیریت رواناب شهری
%A آذری, محمود
%J هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران – آبخیزداری شهری
%D 2011

[Download]