ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – تعادل اکولوژیک , 2010-04-28

عنوان : ( تعیین نقش اقدامات کنترل سیلاب حوزه آبخیزشورگل در تغییر شرایط هیدرولوژیکی با استفاده از HEC-HMS )

نویسندگان: محمود آذری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبخیزداری به عنوان یکی از برنامه‌‌های بلندمدت در کنترل سیلاب مطرح می‌باشد که با تغییر در فرآیند بارش و رواناب در سطح حوزه آبخیز و رفتار سیلاب نقش موثری در کنترل سیلاب اراضی سیلاب دشت بر عهده دارد. در این مطالعه با هدف بیان کمی تاثیر اقدامات کنترل سیلاب در تغییر شرایط هیدرولوژیکی حوزه آبخیز شورگل در استان آذربایجان شرقی از مدل هیدرولوژیک HEC-HMS نسخه 3 استفاده گردید و شرایط قبل و بعد از عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز شبیه سازی گردید. بدین منظور مشخصات هندسی سازه های اجراء شده در حوزه آبخیز به همراه کارآیی آن از نظر حجم رسوب کنترلی و حجم خالی با بازدید صحرایی ثبت گردید. تغییر شرایط هیدرولوژیکی حوزه آبخیز نیز با اندازه‌گیری میزان تغییر پوشش گیاهی حوزه آبخیز و نقش آن در تغییر شماره منحنی محاسبه و به عنوان ورودی های اصلی مدل، برای شبیه سازی سیلاب با بارش های با دوره بازگشت مختلف به کار گرفته شد. نتایج تحقیق ضمن نشان دادن عکس‌العمل متفاوت زیر حوزه‌های آبخیز مختلف در کاهش دبی اوج و حجم سیلاب بیان گر این موضوع است که با افزایش دوره بازگشت سیلاب نقش اقدامات کنترل سیلاب در کاهش دبی اوج سیلاب کاهش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی اقدامات کنترل سیلاب, مدل سازی سیلاب, HEC-HMS.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039663,
author = {آذری, محمود},
title = {تعیین نقش اقدامات کنترل سیلاب حوزه آبخیزشورگل در تغییر شرایط هیدرولوژیکی با استفاده از HEC-HMS},
booktitle = {ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – تعادل اکولوژیک},
year = {2010},
location = {نور, ايران},
keywords = {ارزیابی اقدامات کنترل سیلاب، مدل سازی سیلاب، HEC-HMS.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین نقش اقدامات کنترل سیلاب حوزه آبخیزشورگل در تغییر شرایط هیدرولوژیکی با استفاده از HEC-HMS
%A آذری, محمود
%J ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – تعادل اکولوژیک
%D 2010

[Download]