کتاب قیم, دوره (2), شماره (7), سال (2013-1) , صفحات (7-28)

عنوان : ( معنای ضلالت و چگونگی انتساب آن به برخی انبیاء الهی در قرآن )

نویسندگان: عباس اسمعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«ضالّ» با توجه به معنای لغوی و کاربرد آن در شماری از آیات قرآن، به کسی گفته می‌شود که به هدایت آسمانی راه ندارد و این هدایت آسمانی اعم از آگاهی از اسرار غیب یا بهره‌مندی از وحی الهی است. کاربرد آن درباره انبیاء الهی نیز در چارچوب همین معناست: آنجا که در داستان حضرت یوسف(ع)، برادران وی، فرزندانِ پیامبر خدا، در دو مورد پدرشان حضرت یعقوب(ع) را «ضالّ» می‌خوانند:‌ ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ﴾ (یوسف/8) و ﴿تَاللَّهِ إِنَّکَ لَفِی ضَلالِکَ الْقَدِیمِ﴾ (یوسف/95) به معنای انکار اطلاع یعقوب (ع) از اخبار و اسرار غیبی‌ای چون: منتخب الهی بودن یوسف (ع) در بار اول و زنده بودن او بعد از گذشت چندین سال در بار دوم است. «ضالّ» بودن حضرت موسی(ع) در بیان خودش: ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّینَ﴾ و پیامبر اکرم (ص) در بیان خدا: ﴿وَوَجَدَکَ ضَالاً فَهَدَى﴾ نیز به زمان پیش از نبوت ایشان و بهره‌مند نبودنشان از وحی الهی اشاره دارد.

کلمات کلیدی

, ضلالت, ضالّ, ضلالت انبیاء الهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039693,
author = {اسمعیلی زاده, عباس},
title = {معنای ضلالت و چگونگی انتساب آن به برخی انبیاء الهی در قرآن},
journal = {کتاب قیم},
year = {2013},
volume = {2},
number = {7},
month = {January},
issn = {2251-6026},
pages = {7--28},
numpages = {21},
keywords = {ضلالت، ضالّ، ضلالت انبیاء الهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معنای ضلالت و چگونگی انتساب آن به برخی انبیاء الهی در قرآن
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2013

[Download]