اولین همایش ملی بحران آب , 2013-05-15

عنوان : ( بررسی تاثیر پروژه های پخش سیلاب بر سطح آب های زیرزمینی (مطالعه موزدی:حوزه آبخیز تاسران استان همدان) )

نویسندگان: زینب حسنی (دانشجو) , محمدتقی دستورانی , قاسم اسدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر پروژه های پخش سیلاب بر سطح آب های زیرزمینی (مطالعه موزدی:حوزه آبخیز تاسران استان همدان) موضوع این مقاله است

کلمات کلیدی

, پخش سیلاب, آبهای زیرزمینی, حوزه آبخیز تاسران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039713,
author = {زینب حسنی (دانشجو) and دستورانی, محمدتقی and قاسم اسدیان},
title = {بررسی تاثیر پروژه های پخش سیلاب بر سطح آب های زیرزمینی (مطالعه موزدی:حوزه آبخیز تاسران استان همدان)},
booktitle = {اولین همایش ملی بحران آب},
year = {2013},
location = {خوراسگان اصفهان, ايران},
keywords = {پخش سیلاب، آبهای زیرزمینی، حوزه آبخیز تاسران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر پروژه های پخش سیلاب بر سطح آب های زیرزمینی (مطالعه موزدی:حوزه آبخیز تاسران استان همدان)
%A زینب حسنی (دانشجو)
%A دستورانی, محمدتقی
%A قاسم اسدیان
%J اولین همایش ملی بحران آب
%D 2013

[Download]