همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا , 2008-11-26

عنوان : ( أثیر فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات ‏بر امنیت انسانی در جامعه اطلاعاتی و دولت الکترونیک )

نویسندگان: محسن نوکاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نخست مفاهیم امنیت انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک به تفصیل تشریح می شود. سپس نقش این فناوری ها و نیز دولت الکترونیک در امنیت انسانی و چگونگی حفظ امنیت از آن طریق بررسی می شود.

کلمات کلیدی

, فناوری اطلاعات, فناوری ارتباطات, امنیت انسانی, دولت الکترونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039736,
author = {نوکاریزی, محسن},
title = {أثیر فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات ‏بر امنیت انسانی در جامعه اطلاعاتی و دولت الکترونیک},
booktitle = {همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا},
year = {2008},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات، امنیت انسانی، دولت الکترونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T أثیر فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات ‏بر امنیت انسانی در جامعه اطلاعاتی و دولت الکترونیک
%A نوکاریزی, محسن
%J همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا
%D 2008

[Download]