علوم اجتماعی, سال (2014-4)

عنوان : ( نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و موسسه آموزش عالی خیام مشهد )

نویسندگان: الهام سلیمانی , محمدرضا آهنچیان , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و موسسه آموزش عالی خیام مشهد

کلمات کلیدی

نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و موسسه آموزش عالی خیام مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039744,
author = {الهام سلیمانی and آهنچیان, محمدرضا and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و موسسه آموزش عالی خیام مشهد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2014},
month = {April},
issn = {2008-1383},
keywords = {نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و موسسه آموزش عالی خیام مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و موسسه آموزش عالی خیام مشهد
%A الهام سلیمانی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2014

[Download]