مهندسی فرهنگی, دوره (5), شماره (53), سال (2011-4) , صفحات (8-26)

عنوان : ( نشانه های مدرنیته در نظام آموزش و پرورش ایران )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , محمدشریف طاهرپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشانه های مدرنیته در نظام آموزش و پرورش ایران

کلمات کلیدی

, مدرنیته, ‌آموزش و پرورش, ‌اسلام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039749,
author = {آهنچیان, محمدرضا and طاهرپور, محمدشریف},
title = {نشانه های مدرنیته در نظام آموزش و پرورش ایران},
journal = {مهندسی فرهنگی},
year = {2011},
volume = {5},
number = {53},
month = {April},
issn = {****-0156},
pages = {8--26},
numpages = {18},
keywords = {مدرنیته،‌آموزش و پرورش،‌اسلام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نشانه های مدرنیته در نظام آموزش و پرورش ایران
%A آهنچیان, محمدرضا
%A طاهرپور, محمدشریف
%J مهندسی فرهنگی
%@ ****-0156
%D 2011

[Download]