زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (4), شماره (8), سال (2013-8) , صفحات (47-60)

عنوان : ( زمین‌شیمی و تفکیک توده‌های نفوذی، ارتباط آن‌ها با کانی‌سازی و تفسیر داده‌های IP/RS در منطقه اکتشافی گزو )

نویسندگان: امیر مهدوی , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی گزو در شمال‌شرق بلوک طبس و در پایانه جنوبی رشته کوه شتری قرار دارد. توده‌های نفوذی اسیدی تا حدواسط، شامل هورنبلند گرانیت، هورنبلند دیوریت پورفیری، هورنبلند مونزونیت پورفیری، هورنبلند مونزودیوریت پورفیری، پیروکسن مونزونیت و هورنبلند کوارتز مونزونیت پورفیری است. این توده‌ها متاآلومینوس، کالک‌آلکالن غنی از پتاسیم، منیزیم و آلکالی‌کلسیک تا کالک‌آلکالیک هستند و در امتداد سیستم گسلی اصلی منطقه با روند شمال- جنوب قرار دارند. موقعیت تکتونیکی این توده‌ها، کمربند ماگمایی زون فرورانش است. نفوذ این توده‌ها در مرز سازندهای شتری و شمشک باعث ایجاد آلتراسیون و کانی‌سازی در چهار نقطه GA.I-GA.II-GA.III و GA.IV گردیده است که در این بین، منطقه GA.I و GA.II مهمترین بخش کانه‌دار محسوب را تشکیل می‌دهند. در این مناطق با توجه به نوع و گسترش آلتراسیون، نوع و شکل کانی‌سازی و نیز داده‌های ژئوشیمی، کانی‌سازی از نوع پورفیری و اسکارن مرتبط با آن می‌باشد. علاوه بر این توده‌ها دایک‌های متعددی با روند تقریباً شرقی- غربی واحدهای رسوبی منطقه را قطع کرده است. مطالعات ژئوفیزیکی IP-RS در این محدوده وجود دو زون بی‌هنجاری شارژبیلیته را در جنوب‌غرب و شمال‌شرق منطقه GA.I نشان می‌دهد. بررسی شبه مقطع پروفیل‌ها حضور زون قابل شارژ را در عمق پیش‌بینی می‌کند. با توجه به نبود رس و گرافیت و نیز حضور پیریت و کالکوپیریت در محل بی‌هنجاری‌ها، منبع ایجاد کننده آنومالی‌های مشاهده شده در شبه مقاطع مربوط به پراکندگی سولفیدها در عمق است که با حفاری تأیید شده است. شناخت و تفکیک توده‌های نفوذی مرتبط با کانی‌سازی و بررسی پراکندگی آنها می‌تواند به عنوان راهنمای مناسبی جهت اکتشاف کانسارهای مشابه در این بخش از بلوک طبس مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, گزو, بلوک طبس, رشته کوه شتری, پورفیری, اسکارن و IP/RS.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039775,
author = {مهدوی, امیر and کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {زمین‌شیمی و تفکیک توده‌های نفوذی، ارتباط آن‌ها با کانی‌سازی و تفسیر داده‌های IP/RS در منطقه اکتشافی گزو},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2013},
volume = {4},
number = {8},
month = {August},
issn = {2251-7057},
pages = {47--60},
numpages = {13},
keywords = {گزو، بلوک طبس، رشته کوه شتری، پورفیری، اسکارن و IP/RS.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زمین‌شیمی و تفکیک توده‌های نفوذی، ارتباط آن‌ها با کانی‌سازی و تفسیر داده‌های IP/RS در منطقه اکتشافی گزو
%A مهدوی, امیر
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2013

[Download]