مهندسی مکانیک, دوره (22), شماره (92), سال (2014-1) , صفحات (60-70)

عنوان : ( اهمیت پدیده ارتعاشات ناشی از فرافکنش گردابه (VIV) در طراحی رایزر های دریایی )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , سیدمهدی مظلوم مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با افزایش تقاضا برای محصولات نفت و گاز در جهان و اکتشافات جدید فراساحلی، صنایع فراساحلی به سمت آب های عمیق و فوق عمیق رفته اند. این مساله منجر به بروز چالش های بسیاری در تحلیل و طراحی سکو ها و رایزر های دریایی شده است. یکی از این مشکلات، ویژگی خستگی رایزر های باریک و بلند در این آب ها به سبب ارتعاشات ناشی از فرافکنش گردابه (VIV) می باشد. ارتعاش فرکانس بالای لوله رایزر به دلیل جدایش گردابه منجر به ایجاد تنش های شدید متناوب می شود که می تواند به نرخ بالای تخریب ناشی از خستگی بیانجامد. تغییرات زیاد سرعت جریان در طول ستون آب، بلند و باریک بودن رایزر و تغییر هندسه رایزر های آب های عمیق در طول بازه باعث پیچیدگی بیشتر تحلیل VIV می گردد. در این مقاله ابتدا به معرفی رایزر های دریایی پرداخته می شود، سپس مراحل اصلی طراحی رایزر ها شرح داده می شود؛ پس از آن مقدمه ای درباره پدیده VIV و ویژگی های آن گفته می شود و در نهایت ویژگی های این پدیده در مورد رایزر ها، چگونگی تحلیل VIV رایزر ها، محاسبه میزان تخریب و عمر خستگی و راه های کاهش آن توضیح داده می شود.

کلمات کلیدی

, ارتعاشات ناشی از فرافکنش گردابه (VIV), صنایع فراساحلی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039803,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and مظلوم مقدم, سیدمهدی},
title = {اهمیت پدیده ارتعاشات ناشی از فرافکنش گردابه (VIV) در طراحی رایزر های دریایی},
journal = {مهندسی مکانیک},
year = {2014},
volume = {22},
number = {92},
month = {January},
issn = {1605-9719},
pages = {60--70},
numpages = {10},
keywords = {ارتعاشات ناشی از فرافکنش گردابه (VIV)، صنایع فراساحلی، رایزر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اهمیت پدیده ارتعاشات ناشی از فرافکنش گردابه (VIV) در طراحی رایزر های دریایی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A مظلوم مقدم, سیدمهدی
%J مهندسی مکانیک
%@ 1605-9719
%D 2014

[Download]