دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی , 2013-10-18

عنوان : ( مقایسه ویژگی ها و شاخص های روان شناختی استعدادیابی در کاراته کاران نخبه استان خراسان شمالی )

نویسندگان: مهرداد فتحی , مهتاب فیروزه , مریم جهانیان , فرامرز شجاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حضور در میادین ورزشی یکی دیگر از جنجالی ترین محیط های موثر در نقش یابی جنسیتی است و در جامعه امروزی بحث اساسی در ورزش های مختلف این است که آیا جنگجویی و رقابت طلبی و خشن بودن و... که ازآن ها)مرد( تداعی می شود و یا خصوصیاتی مانند ظرافت و طبع لطیف داشتن و... که از آن ها )زن( و زنانگی استنباط می شود، ویژگی های مطلق و ماندگار مرتبط با جنسیت هستند و یا چنین نیست و هر فردی چه مردو چه زن می تواند دارای این چنین خصوصیاتی باشد یا نباشد!) 1(. در کاراته همانند اغلب ورزش ها شاخصه هایی که بیشتر مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از: رقابت پذیری، استقامت، حس تهاجم و . . . ارزش هایی که به طور معمول در سازمان های غیر رزمی مرد محور می باشند.بعلاوه از دیدگاه تاریخی به دست آوردن این قابلیت ها برای یک زن غیر زنانه تلقی می شود . کاراته نقش مهمی را در روند مردانه شدن یک اجتماع ایفا می کند که در آن یک پسر به مرد تبدیل می شود ) 2( . هدف : هدف از پژوهش حاضر مقایسه صفات زنانگی و مردانگی در ورزشکاران زن و مرد رشته ورزشی کاراته بین کاراته کاهای نخبه استان خراسان شمالی بود.

کلمات کلیدی

, استعدادیابی , کاراته , زنانگی و مردانگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039813,
author = {فتحی, مهرداد and مهتاب فیروزه and مریم جهانیان and فرامرز شجاعی},
title = {مقایسه ویژگی ها و شاخص های روان شناختی استعدادیابی در کاراته کاران نخبه استان خراسان شمالی},
booktitle = {دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استعدادیابی ، کاراته ، زنانگی و مردانگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ویژگی ها و شاخص های روان شناختی استعدادیابی در کاراته کاران نخبه استان خراسان شمالی
%A فتحی, مهرداد
%A مهتاب فیروزه
%A مریم جهانیان
%A فرامرز شجاعی
%J دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
%D 2013

[Download]