اولین همایش بین المللی مدیریت، چالشها، راهکارها , 2014-01-05

عنوان : ( بررسی رابطه علت و معلولی بین اهداف عملیاتی صنعت هتلداری مشهد با استفاده از روش DEMATEL )

نویسندگان: علیرضا پویا , شمس الدین ناظمی , آسیه پریداد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعت هتلداری یکی از زیربناهای اساسی جذب و توسعه توریسم و گردشگری است. این صنعت متشکل از بخشهای مختلفی است که طیف گستردهای از سازمانهای ارائه خدمات را پوشش میدهد. از موضوعات مهمی که در این صنعت به وجود آمده است میتوان به مزایای رقابتی عملیاتی اشاره کرد. رقابتی شدن این صنعت باعث شده است تا هتلداران متمایل به روشهای جدید در کسب درآمد شوند. اهداف عملیاتی، ابعاد مختلفی در بخش خدمات دارند. این ابعاد شامل مطابقت با مشخصات (خواسته ها)، نوآوری خدمات، حفظ مشتری، سرعت خدمات، تحویل خدمات، پاسخدهی، تصویر نام تجاری، اثربخشی هزینه، بهره وری و بهبود خدمات، می باشند[ 1]. هتل های مشهد باید به دنبال مهمترین روابط تاثیرپذیری و تاثیرگذاری DEMATEL ابعاد عملیاتی برای سرمایه گذاری بیشتر باشند. در این مطالعه می خواهیم به کمک روش تصمیم گیری بین اهداف عملیاتی را شناسایی نمود و به کمک آن گروهبندی اهداف عملیاتی را ارائه نمود. از این رو، مطالعه حاضر با تمرکز بر اهداف عملیاتی در بخش در هتل های مشهد می DEMATEL خدمات صنعت هتلداری، به بررسی تأثیر رابطه علت و معلولی اهداف عملیاتی با استفاده از روش تصمیم گیری پردازد تا براساس گروه بندی ابعاد عملیاتی، مدیران، برنامه ریزی استراتژیک عملیاتی مطلوب تری را برای جذب بیشتر مشتریان اتخاذ کنند و توجه خود را به اهداف عملیاتی مهمتر معطوف کنند. نتایج نشان می دهد که تمایل و تعهد مستمر هتل به بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان( 3)، توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و منطقی به خواسته های مشتریان هتل( 4) و تعهد به ارائه به موقع خدمات به مشتریان هتل( 6)، اهداف عملیاتی تأثیر گذار بر سایر اهداف عملیاتی هتل ها می باشند.

کلمات کلیدی

, اهداف عملیاتی, خدمات, هتلداری, DEMATEL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039820,
author = {پویا, علیرضا and ناظمی, شمس الدین and پریداد, آسیه},
title = {بررسی رابطه علت و معلولی بین اهداف عملیاتی صنعت هتلداری مشهد با استفاده از روش DEMATEL},
booktitle = {اولین همایش بین المللی مدیریت، چالشها، راهکارها},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {اهداف عملیاتی، خدمات، هتلداری، DEMATEL},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه علت و معلولی بین اهداف عملیاتی صنعت هتلداری مشهد با استفاده از روش DEMATEL
%A پویا, علیرضا
%A ناظمی, شمس الدین
%A پریداد, آسیه
%J اولین همایش بین المللی مدیریت، چالشها، راهکارها
%D 2014

[Download]