ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران . پدافند غیر عامل , 2013-10-29

عنوان : ( تحلیل کارکرد بازارچه های مرزی از منظر پدافند غیر عامل نمونه موردی بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , هادی اعظمی , اسماعیل علمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدافند غیر عامل در حال حاضر یکی از موثر ترین و پایدار ترین روش های دفاع در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی همواره مد نظر اکثر کشورهای جهان قرار داشته است. در ایران نیز با توجه به موقعیت استراتژیک نواحی مرزی شرق کشور، استان خراسان جنوبی با دارا بودن بیشترین مرز مشترک با کشور افغانستام از دیرباز به لحاظ قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم د رمبادله کالا و تجارت از اهمیت خاصی برخوردار بوده است . در این بین نقش پدافند غیر عامل و آمایش سرزمینی و به طور خاص آمایش نواحی مرزی برجسته می شود. یکی از بهترین راهبردهای پدافند غیر عامل در مناطق مرزی استان برای مقابله با تهدیدات ایجاد و گشترش بازارچه های مرزی است . این مقاله بر اساس روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نقش بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه در مناطق مرزی استان از منظر پدافند غیر عامل پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد این بازارچه مرزی به عنوان یکی از اهرم های مهم در ایجاد اشتغال تثبیت جمعیت مرز نشین و توسعه روابط تجاری با کشور همجوار از سال های گذشته بوده و پیوسته تاثیر قابل توجهی در فعالیت های اقتصادی و ایجاد امنیت در منطق سربیشه داشته است

کلمات کلیدی

, پدافند غیر عامل, بازرچه مرزی, ماهیرود خراسان جنوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039825,
author = {زرقانی, سیدهادی and اعظمی, هادی and علمدار, اسماعیل},
title = {تحلیل کارکرد بازارچه های مرزی از منظر پدافند غیر عامل نمونه موردی بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه},
booktitle = {ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران . پدافند غیر عامل},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پدافند غیر عامل، بازرچه مرزی، ماهیرود خراسان جنوبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل کارکرد بازارچه های مرزی از منظر پدافند غیر عامل نمونه موردی بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه
%A زرقانی, سیدهادی
%A اعظمی, هادی
%A علمدار, اسماعیل
%J ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران . پدافند غیر عامل
%D 2013

[Download]