چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح , 2013-10-08

عنوان : ( بررسی تاثیر پارامتر‌های فرایند اصلاح سازی سطح آلومینیوم توسط لیزر Nd:YAG پالسی )

نویسندگان: حامد پروانه ترکان , سیدعبدالکریم سجادی , رضا شجاع رضوی , کریم اصولی بستان آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصلاح سطح آلیا‍‌ژ‌‌‌های‌ فلزی توسط لیزر روشی به منظور بهبود عملکرد و افزایش عمرکاری قطعات در معرض سایش، فرسایش، خوردگی و اکسیداسیون دما بالا می باشد. اصلاح سطح آلومینیوم توسط لیزر با پوشش های کامپوزیتی منجر به بهبود خواص سطحی از قبیل سختی و مقاومت به سایش شده است. ریز ساختار و خواص مکانیکی پوشش حاصل منحصر به فرد بوده و با دیگر روش های پوشش دهی قابل دست یابی نمی باشد. در پژوهش حاضر، روش اصلاح سازی سطح توسط لیزر به منظور ایجاد پوشش کامپوزیتی Al / Al2O3 ‌بر سطح آلومینیوم به کار گرفته شد. تاثیر پارامترهای مهم فرایند نظیر سرعت روبش لیزر و پیش گرم بر شکل هندسی پوشش و ناحیه متأثر از حرارت بررسی شد. مقاطع مورد نظر توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت توسط نرم افزارMIP ابعاد پوشش اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که شرایط بهینه فرآیند سرعت mm/s 45 و دمای پیش گرم 0C 130 است که می توان به پوششی با ابعاد مناسب و عاری از حفره وترک دست یافت. ریزسختی سنجی ویکرز از مقطع عرضی پوشش نشان دهنده سختی دوبرابر سطح نسبت به زیرلایه و حاکی از کاهش گرادیانی سختی، از پوشش به زیرلایه می باشد. علت افزایش دو برابری سختی در مقایسه با زیر لایه، حضور ذرات سخت Al2O3و ریزدانه شدن ساختار میکروسکوپی پوشش می باشد.

کلمات کلیدی

, اصلاح سازی سطحی لیزر, لیزر پالسی, پوشش کامپوزیتی Al/Al2O3, سختی سنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039835,
author = {پروانه ترکان, حامد and سجادی, سیدعبدالکریم and رضا شجاع رضوی and کریم اصولی بستان آباد},
title = {بررسی تاثیر پارامتر‌های فرایند اصلاح سازی سطح آلومینیوم توسط لیزر Nd:YAG پالسی},
booktitle = {چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {اصلاح سازی سطحی لیزر، لیزر پالسی، پوشش کامپوزیتی Al/Al2O3، سختی سنجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر پارامتر‌های فرایند اصلاح سازی سطح آلومینیوم توسط لیزر Nd:YAG پالسی
%A پروانه ترکان, حامد
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A رضا شجاع رضوی
%A کریم اصولی بستان آباد
%J چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
%D 2013

[Download]