هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( بررسی اثر سامانه کنترل دور فن بر روند خشک شدن در یک خشک کن خورشیدی )

نویسندگان: سیدفرهاد موسوی , محمدحسین عباسپور فرد , مهدی خجسته پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلات خشک کن های خورشیدی متغیر بودن دمای خشک کردن می باشد. در این تحقیق، سامانه کنترل دمای خشک کن متشکل از حسگرها، کنترل کننده دور فن و میکروکنترل طراحی و ساخته شد. خشک کن خورشیدی استفاده شده از نوع پخشی همرفت اجباری و با ظرفیت 5 کیلو گرم سبزی تازه بود. در آزمایش ها از گیاه نعناع تازه استفاده و در طول چهار روز در دو حالت با استفاده و بدون استفاده از کنترل دور فن انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که با استفاده از این سامانه، تغییرات دمای 42 در روزهای آزمایش بود. در حالی که در حالت بدون کنترل دور فن ºC هوا در ورودی محفظه خشک کن کمتر و بین 39 تا 44 در روزهای آزمایش بود. بنابراین استفاده از کنترل دور ºC تغییرات دمای هوا در ورودی محفظه خشک کن بیشتر و مابین 32 تا فن در یک خشک کن خورشیدی ممکن است باعث سریعتر و ثابت تر شدن آهنگ خشک شدن محصول شده و در یک دوره زمانی ثابت نسبت به حالت بدون کنترل دور فن رطوبت نهایی را حدود 8% بیشتر کاهش دهد.

کلمات کلیدی

خشک کن خورشیدی؛ کنترل دور فن؛ رطوبت و زمان خشک شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039838,
author = {موسوی, سیدفرهاد and عباسپور فرد, محمدحسین and خجسته پور, مهدی},
title = {بررسی اثر سامانه کنترل دور فن بر روند خشک شدن در یک خشک کن خورشیدی},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خشک کن خورشیدی؛ کنترل دور فن؛ رطوبت و زمان خشک شدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سامانه کنترل دور فن بر روند خشک شدن در یک خشک کن خورشیدی
%A موسوی, سیدفرهاد
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A خجسته پور, مهدی
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]